Czy na egzaminie zawodowym jest angielski?

Czy na egzaminie zawodowym jest angielski?

Podczas przygotowań do egzaminu zawodowego wiele osób zastanawia się, czy w ramach tego testu będą musieli zmierzyć się z językiem angielskim. Warto więc poznać odpowiedź na to pytanie i dowiedzieć się, jak można skutecznie przygotować się do tej części.

Jak wygląda struktura egzaminu zawodowego?

Egzaminy zawodowe są przeprowadzanymi przez Państwową Komisję Egzaminacyjną (PKE) badaniami mającymi sprawdzić kompetencje uczestników w konkretnych dziedzinach. Ich celem jest potwierdzenie zdolności praktycznych oraz teoretycznej wiedzy niezbędnej dla wykonywania określonego rodzaju pracy.

Składa się ona zarówno ze sprawdzianów pisemnych, jak i ustnych oraz praktycznego wykonania zadania lub prezentacji. Każdy kandydat zdaje swoją pracę przedkomisjami powoływanymi przez PKE.

Które zagadnienia obejmuje ten typ egzaminu?

 • Zadania praktyczne
 • Teoria związana z wykonywanym zawodem
  • Prawo w danej dziedzinie pracy

   .
   Technologie i narzędzia stosowane w danym zawodzie (np. programy komputerowe, sprzęt)

   .

  Czy na egzaminie zawodowym jest obecny język angielski?

  Jak wspomniano wcześniej, celem egzaminu zawodowego jest sprawdzenie umiejętności praktycznych oraz teoretycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania konkretnego rodzaju pracy. W większości przypadków skupia się on na zagadnieniach dotyczących samego wybranego fachu lub branży.

  Oznacza to, że języka angielskiego jako takiego może nie być bezpośrednio oceniany podczas tego typu testów. Istnieje jednak kilka sytuacji, kiedy znajomość tego języka może okazać się przydatna:

  • Gdy badany ma pracować za granicą – jeśli planujesz karierę międzynarodową lub chcesz znaleźć pracę poza granicami kraju, posiadanie biegłej znajomości języka angielskiego będzie ogromnym atutem. W niektórych przypadkach egzamin zawodowy może sprawdzać podstawowe umiejętności komunikacyjne w tym języku.
  • Gdy informacje dotyczące wykonywanego zawodu są dostępne tylko w języku angielskim – jeśli część literatury fachowej, instrukcji lub materiałów szkoleniowych jest napisana po angielsku, konieczna będzie zdolność do zrozumienia i interpretacji tych treści.

  Jak przygotować się do ewentualnego pytania z zakresu języka angielskiego?

  Jeśli istnieje prawdopodobieństwo zadawania pytań związanych z językiem angielskim na egzaminie zawodowym, warto odpowiednio się do tego przygotować. Poniżej przedstawiam kilka porad:

   Zapoznaj się ze słownictwem specjalistycznym – skupienie na terminologii branżowej pomoże Ci lepiej rozumieć zagadnienia oraz przyswoić sobie potrzebny słownik techniczny;
   Prowadź rozmowy w tym języku – regularna praktyka mówienia pozwoli Ci poprawić płynność i pewność siebie;.

  Czego można oczekiwać od samego testu?

  W przypadku gdy język angielski jest testowany na egzaminie zawodowym, może to mieć różne formy. Może być to:

  • Część pisemna – obejmująca pytania zamknięte lub otwarte dotyczące słownictwa i gramatyki;
  • Część ustna – składająca się z rozmowy z komisją oceniającą umiejętności mówienia i rozumienia języka angielskiego.

  Podsumowanie

  Egzaminy zawodowe są ważnym etapem w karierze każdej osoby chcącej zdobyć uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. Czy na takim teście znajduje się język angielski? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ wszystko zależy od specyfiki danego fachu oraz wymagań PKE.

  Niezależnie jednak od tego czy obecność tego języka zostanie potwierdzona przez egzaminatorów czy też nie, warto inwestować w naukę angielskiego jako dodatkowej umiejętności. Biegła znajomość tej lingua franca może otworzyć przed Tobą nowe możliwości zarówno w kraju jak i za granicami Polski.

  </

  Tak, na egzaminie zawodowym jest obecny język angielski.

  Link do strony: https://www.moto-detal.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here