W Polsce, zgodnie z Kodeksem cywilnym, większość długów ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od daty ich wymagalności. Jednakże istnieją pewne wyjątki i szczególne okoliczności, które mogą wpłynąć na ten termin lub nawet całkowicie uniemożliwić przedawnienie długu. Warto pamiętać o tym przy podejmowaniu decyzji finansowych oraz w kontaktach ze swoimi wierzycielami i prawnikami.

Długi przedawniają się po 10 latach od daty ich wymagalności

Czy po 10 latach dług ulega przedawnieniu?

W dzisiejszych czasach wielu ludzi boryka się z problemem zadłużenia. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić swoich długów, może to prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest korzystanie z prawa o przedawnieniu długu.

Dlaczego warto wiedzieć coś na temat przeterminowanych płatności? Otóż wiele osób zdaje sobie sprawę tylko częściowo jakie mogą być skutki braku terminowej zapłaty za kredyt lub rachunki za media czy usługi medyczne. Przede wszystkim groźba egzekucji komorniczej oraz wpisu do rejestru Krajowego Biura Informacji Gospodarczej (KRD) czynią niemałą presję na nasze umysły.

Jednakże mało kto wie o fakcie, że każdy rodzaj zadłużenia posiada swój okres ważności – tzw. termin wymagalności, który wynosi najczęściej 3-5 lat od daty wystawienia faktury lub udostępnienia świadczonej przez firmę usługi np.: wynajmu mieszkania czy dostawy produktów spożywczych dla firmy gastronomicznej itp.. Oznacza to jednocześnie moment od którego rozpoczyna się proces liczenia tego okresu i tak właśnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o przedawnienie długu.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, jeśli wierzyciel nie podejmie żadnych działań zmierzających do odzyskania swojego należności przez okres 3-5 lat (termin ten zależy od rodzaju zadłużenia), to następuje jego przedawnienie. Oznacza to, że po upływie tego czasu wierzytelność traci moc i nie można już dochodzić jej na drodze sądowej lub egzekucyjnej.

Jednak warto pamiętać, że termin wymagalności dotyczy tylko bieżących rat kredytowych czy rachunków za media. W przypadku umów zawartych na stałe np.: abonament telefoniczny czy internetowy – termin się wydłuża a nawet może wynosić kilka lat! Co więcej – każda wpłata dokonywana przez naszych dłużników takiego typu „stałych” opłat powoduje automatyczne rozpoczęcie proces liczenia nowej daty ważności dla całego zadłużenia!

Oczywiście wiele osób pyta: co robić gdy mój dług jest starszy niż 10 lat? Cóż tutaj prawo też nam pomaga ale niestety tylko częściowo… Po upływie terminu wymagalności oraz kolejnym 10 latach istnieją szanse uzyskania wyroku nakazującego zaprzestanie wszelkich czynności windykacyjnych ze strony firmy lub instytucji które prowadzą działania wezwaniowe lub w trybie egzekucyjnym.

Należy jednak pamiętać, że przedawnienie długu nie jest równoznaczne z jego umorzeniem. Wierzyciel nadal może próbować dochodzić swoich praw na drodze dobrowolnej lub sądowej – ale już bez możliwości skutecznych działań windykacyjnych czy egzekucyjnych.

Podsumowując – każdy dług posiada swój termin wymagalności i jeśli przez określony czas nie podejmujemy żadnego działania zmierzającego do spłaty zadłużenia to istnieje szansa na jego przedawnienie po upływie kolejnych 10 lat od daty wystawienia ostatniej faktury! Niestety ze względów finansowych warto nam starać się regulować nasze płatności we właściwym czasie aby uniknąć dodatkowych kosztów oraz problemów prawa cywilnego…

Wezwanie do działania: Sprawdź, czy Twój dług nie ulega przedawnieniu! Skorzystaj z naszej porady prawnej i skontaktuj się z ekspertami.
Link tagu HTML: PlusMedic

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here