Czy pracodawca może kazać przyjść do pracy w sobotę?
Czy pracodawca może kazać przyjść do pracy w sobotę?

Czy pracodawca może kazać przyjść do pracy w sobotę?

Czy pracodawca może kazać przyjść do pracy w sobotę?

Praca w Polsce regulowana jest przez wiele przepisów i zasad. Jednym z często omawianych zagadnień dotyczących praw pracowniczych jest obowiązek wykonywania pracy w dni wolne, takie jak weekendy, a szczególnie sobota. W tym artykule dowiesz się więcej na temat tego, czy pracodawca ma prawo nakazywać swoim podwładnym przychodzić do pracy również w ten dzień.

Sobota jako dzień wolny od pracy

Zgodnie z polską ustawą o czasie pracy, niedziela oraz święta są uznane za dni wolne od wykonywania czynności zawodowych lub służbowych. Sobota natomiast nie została uwzględniona jako taki dzień.

Dlaczego niektórzy ludzie muszą jednak pracować także w soboty?

Mimo że dla większości osób sobota pozostaje dnem przeznaczonym na odpoczynek i spędzenie czasu ze swoimi bliskimi, istnieją pewne branże i zawody wymagające ciągłej działalności nawet podczas weekendów. Przykładami takich zawodów mogą być służby medyczne, gastronomia, przemysł czy handel.

Obowiązek pracy w sobotę – co mówi prawo?

Polskie przepisy dotyczące czasu pracy nie precyzują jednoznacznie obowiązku wykonywania czynności zawodowych w soboty dla wszystkich pracowników. To oznacza, że decyzja należy do pracodawcy i może on nakazać swoim podwładnym przyjście do pracy również tego dnia tygodnia.

Istnienie umowy o prace na określonych warunkach

Jednak warto zwrócić uwagę na to, czy istnieje umowa między pracownikiem a pracodawcą regulująca świadczenie usług także w dni wolne od zakontraktowanego harmonogramu pracy lub jakiś dodatkowy dokument potwierdzający taki obowiązek. W przypadku braku takiej umowy lub innej formy pisemnego porozumienia pomiędzy stronami konflikt ten może zostać uważany za naruszenie praw pracowniczych.

Kiedy można odmówić wykonania zadania?

Należy jednak wspomnieć o pewnych sytuacjach zwalniających osoby z obowiązku pojawienia się w miejscu pracy nawet jeśli jest to sobota. Pracownik może odmówić wykonania zadania, jeśli:

  1. jego bezpieczeństwo jest zagrożone,
  2. ma zobowiązania rodzinne nie do przesunięcia,
  3. wykonuje pracę na podstawie umowy o dzieło lub kontraktu cywilnoprawnego.

Jak poradzić sobie w przypadku naruszenia praw?

Jeśli jako pracownik czujesz, że twoje prawa zostały naruszone przez pracodawcę i zmuszany jesteś do pracy w soboty bez odpowiednich warunków lub umownych ustaleń, powinieneś podjąć działanie. Możesz skonsultować się ze specjalistą ds. prawa pracy bądź zgłosić swoją sytuację do Inspekcji Pracy.

Konkluzja

Mimo braku jasno określonych regulacji dotyczących obowiązkowej pracy w soboty dla wszystkich zawodów, decyzja należy głównie do samych przedsiębiorców i ich polityki personalnej. Pamiętaj jednakże o tym, że Twoje prawa jako pracownika są chronione przez polskie prawo pracy oraz instytucje nadzorujące rynek pracy jak Inspekcja Pracy czy Związek Zawodowy – warto korzystać z tych możliwości gdy poczujesz się pokrzywdzony.

Tak, pracodawca może zlecić przyjście do pracy w sobotę.

Oto link tagu HTML do strony https://www.empatyczni.pl/:
Empatyczni

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here