Czym się różni poziom B1 od B2 angielski?
Czym się różni poziom B1 od B2 angielski?

Czym się różni poziom B1 od B2 angielski?

Czym się różni poziom B1 od B2 angielski?

Angielski jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie. Wielu ludzi uczy się go jako drugiego języka, a wiedza na temat posiadanych umiejętności lingwistycznych często opiera się o system określający poziomy zaawansowania. Jednym z takich systemów jest Europejskie Ramy Kwalifikacji Językowych (ERKJ), który podzielony został na sześć głównych kategorii: A1 i A2 (poziomy początkujące), B1 i B2 (pośrednie) oraz C1 i C2 (zaawansowane). W tym artykule skupimy się szczególnie na porównaniu dwóch popularnych poziomów -B1 i B.

Rozumienie ze słuchu

Będąc osobą posiadającą umiejętność komunikacji w języku angielskim na poziomach B+ iżna spodziewaćsiądziejąćałe rozumienia większości rozmóñzrozmaitych sytuacjach codzienności lub pracy. 

Rozumienie ogólne

Na poziomie Bwłaścicielem umiejscowionyjest w stanie zrozumieć główne punkty przekazu na temat spraw codzienności oraz spotkań towarzyskich. Ma również zdolność rozpoznawania najważniejszych informacji zawartych w wiadomościach, artykułach lub programach telewizyjnych.

Sytuacje bardziej specjalistyczne

B2 reprezentuje wyższy poziom zaawansowania niż B1 i osoba posługująca się angielskim na tym etapie jest już bliżej opanowania języka. Ódziejejątnaodnaogonnaoraz odpowiednio podbierają słownictwo do konkretnej sytuacji.

Rozmowa ustna

 • Poziom –B+
 • Zdolność swobodnego komunikowania się o rzeczowych tematach ze znajomych oraz nieznajomych osób,
 • Potrafią zadawać pytania dotyczące życia prywatnego lub pracy, 
 • Poziom -B2:&nbsptDobre znaleziskoJeśli ktoś wymagającywymagałbytrudniejszych tematów, jak nauka czy biznes.

Umiejętność pisania

Na poziomach B1 i B2 osoba posiadająca te umiejętności lingwistyczne jest w stanie pisać jasne i zrozumiałe teksty na różnorodne tematy. Jednakże na poziomie Bwłaściciel posiada bardziej rozbudowany słownictwo oraz zdolność do konstrukcji dłuższych zdań. Ódziejejąmiętądokładniej wyrażać swoje myśli oraz argumentować swoje stanowisko.

Rozmowa ustna:

 • Poziom -B+: Osoba potrafi odnaleźć się w większości codziennych sytuacji komunikacyjnych,
 • Poziom -B2: </em>Osobama obsługująceJest gotowydo prowadzenia zaawansowanej dyskusji na trudniejsze tematy o charakterze ogólnym lub specjalistycznym..
 • <p >

  Zakończenie:</strogngth of a paragraph is crucial for the overall readability and engagement of an article. By using appropriate headings, subheadings and formatting techniques such as bolding key phrases or words, it becomes easier for the reader to navigate through the content and find relevant information. Additionally, incorporating rhetorical questions, analogies or metaphors can further enhance the conversational tone of an article.

  Podsumowując, porównanie poziomu B1 do B2 w języku angielskim wykazuje znaczące różnice zarówno w zakresie umiejętności słuchania i mówienia, jak i pisania. ÓdziejejowaZaawansowanie na poziomie B2 wiąże się z większym rozumieniem ze słuchu oraz zdolnością prowadzenia bardziej zaawansowanej rozmowy ustnej na tematy ogólne lub specjalistyczne. Osoba posługująca się angielskim na tym etapie jest również lepiej przygotowana do tworzenia spójnych tekstów o szerszej gamie tematów. 

  Poziom B1 różni się od poziomu B2 angielskiego stopniem zaawansowania. Na poziomie B1 osoba potrafi porozumiewać się w codziennych sytuacjach, wyrażać swoje zdanie i rozumieć proste teksty. Natomiast na poziomie B2 osoba jest już bardziej samodzielna językowo, potrafi swobodnie komunikować się zarówno pisemnie jak i ustnie oraz zrozumieć bardziej skomplikowane treści.

  Link do tagu HTML :
  Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here