Kto ponosi koszty sądowe przy umorzeniu?
Kto ponosi koszty sądowe przy umorzeniu?

Koszty sądowe w przypadku umorzenia sprawy są często przedmiotem kontrowersji. Wiele osób zastanawia się, kto powinien ponosić takie koszty – czy to strona wygrywająca, przegrywająca czy może sama instytucja prowadząca postępowanie? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tego tematu.

Koszty sądowe przy umorzeniu – kto płaci?

Kto ponosi koszty sądowe przy umorzeniu?

Procesy prawne zawsze wiążą się z pewnymi kosztami. Często ludzie myślą, że jeśli sprawa zostanie umorzona przez sąd, to nie będzie musieli zapłacić za nic. Jednakże jest to przekonanie błędne i może prowadzić do niemiłych niespodzianek.

W przypadku procesów cywilnych w Polsce, każda ze stron pokrywa swoje koszty postępowania oraz opłaca zwrot kosztów procesu dla strony wygrywającej sprawę. Jeżeli jednak dochodzi do ugody lub umorzenia sprawy przed jej rozpatrzeniem przez sąd – kwestia pokrycia tzw. „kosztów rezygnacji” staje się bardziej skomplikowana.

Przedmiotowy problem pojawia się szczególnie często w sytuacjach, gdy jedna ze stron decyduje o wycofaniu pozwanego powództwa lub pozwanej odpowiedzi na pozew (czyli tak zwany akt rezygnacyjny). Wtedy też zgromadzone dotąd dowody tracą ważność i należy liczyć się już tylko z konsekwencjami finansowymi wynikającymi bezpośrednio z samego postępowania.

Ostatecznie chodzi tu przede wszystkim o kwestię tego komu mają zostać oddane pieniądze wpłacone wcześniej na poczet ewentualnego świadczenia (np.: kaucja), które zostało zdeponowane przez pozwanego. W takiej sytuacji powstaje pytanie, kto w końcu ponosi koszty wynikające ze świadczeń procesowych?

Najczęściej odpowiedź na to pytanie brzmi: strona wycofująca pozw jest zobowiązana do zwrotu przeciwnikowi pełnego wpłaconego depozytu oraz pokrycia jego kosztów sądowych.

Jest to jednak jedynie ogólna reguła i wiele tu zależy od konkretnych okoliczności sprawy. Z uwagi na fakt, że każda sprawa ma swoje indywidualne cechy i wymaga szczegółowego rozpatrzenia – nie da się tutaj jednoznacznie stwierdzić jakie będą dokładne skutki finansowe dla stron postępowania.

Warto również pamiętać o tym, że przepisy prawa cywilnego mają pierwszeństwo przed umową zawartą między stronami dotyczącymi podziału kosztów czy też innych aspektów postępowań przed sądem.

Przykładem może być sytuacja gdy ugodowo załatwiono daną sprawę a następnie właśnie taka ugoda reguluje wysokość ewentualnej kaucji lub opłaty adiacenckiej – oczywiście równocześnie musi ona spełniać wymogi formalnoprawne aby mogła uzyskać moc wiążącą dla obydwóch osób bioracych udział w sporze prawym (np.: forma pisemna, podpisanie przez obydwie strony).

Warto zatem pamiętać o tym, że koszty procesowe to nie tylko opłaty sądowe czy wynagrodzenie dla adwokata. W przypadku umorzenia sprawy lub zawarcia ugody – kwestię ponoszenia kosztów należy dokładnie przeanalizować i zapoznać się z przepisami prawa w danym zakresie.

Podsumowując – każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia do jej rozwiązania. Dlatego też warto skonsultować swoje problemy prawne ze specjalistą od prawa cywilnego aby uniknąć niemiłych niespodzianek oraz przykrych konsekwencji finansowych na etapach postępowań przed sądem.

Wezwanie do działania: Zgodnie z art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego kosztami sądowymi ponosi strona, która przegrała sprawę lub umorzyła ją bezskutecznie. W przypadku umorzenia na wniosek jednej ze stron, to ta strona będzie musiała pokryć koszty sądowe. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi informacjami w artykule na temat opłat za procesy sądowe na stronie https://www.zdrowienatopie.pl/.
Link tag HTML :
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi opłat za procesy sądowne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here