PIT-28

PIT-28 dotyczy podatników, którzy rozliczają swoje dochody na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ten sposób mogą rozliczać się osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych i jawnych, a także osoby, które rozliczają przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze. PIT-28 należy rozliczyć do 28 lutego 2022 roku. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Jak rozliczyć PIT-28 krok po kroku?

PIT-28 najlepiej zliczyć przez internet. W formularzu w części A należy wybrać sposób rozliczania. Można zaznaczyć opcję indywidualną, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dziecko. Należy też podać cel składania zeznania i wybrać swój Urząd Skarbowy. W części B PIT-28 należy wprowadzić swoje dane osobowe i adres zamieszkania.

W kolejnym kroku należy wybrać źródło przychodów. Lista obejmuje wiele różnych ich rodzajów, w tym umowę o pracę, zlecenie, o dzieło, renty, emerytury, pozarolniczą działalność gospodarczą i inne. W tej części należy podać również kwotę rocznych przychodów z podanych źródeł. Na przykład jeżeli wybieramy umowę o pracę, należy podać sumę kwot przychodów, uzyskania przychodów oraz kwot pobranych przez płatników na podatek, czy składek na ubezpieczenie społeczne.

W części D i E znajdują się odliczenia od przychodów. Część D, E, F i H w najprostszym przypadku jest pomijana. Zaś w części G i I należy obliczyć według wybranej stawki procentowej ryczałtu wysokość należnego podatku oraz podać sumę wpłaconych zaliczek. Najprościej można to zrobić, korzystając ze specjalnego programu online.

Po wypełnieniu formularza przy pomocy specjalnego programu na ekranie ujrzymy podsumowanie zeznania wraz z kwotą do zwrotu i do nadpłaty. Gotowy druk można przesłać elektronicznie do Urzędu Skarbowego, wówczas uzyskamy Urzędowe Poświadczenie Odbioru lub wydrukować i zanieść do placówki osobiście.

Jak określić stawkę ryczałtu?

W poprzednich latach obowiązywała jednolita stawka ryczałtu, która wynosiła 8,5%, jednak od 2020 roku przepisy się zmieniły i obecnie wysokość ryczałtu zależy od wartości uzyskanych przychodów przez podatnika. Jeżeli nie przekroczyły 100 000 zł, wówczas wynosi 8,5%, a jeżeli przekroczyły to 12%.

Co można odliczyć od PIT-28?

W części H zeznania podatkowego PIT-28 znajdują się specjalne sekcje, które umożliwiają odliczenie ulg podatkowych. Należą do nich standardowe ulgi przysługujące każdej osobie takie jak ulga na internet, odliczenia od darowizny, z tytułu oddania krwi, wydatki na leki, rehabilitację czy ulga termoizolacyjna, a także ulga prorodzinna. Od PIT-28 nie można odliczyć ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodów, składki na ZUS, ulgi abolicyjnej i składki na świadczenie zdrowotne.

Załączniki do PIT 28

Załączniki, które mogą być wymagane podczas rozliczenia PIT-28 to PIT-28B, czyli wskazanie dochodu z działalności gospodarczej w przypadku spółek, PIT-2K w przypadku rozliczenia po raz pierwszy ulgi odsetkowej oraz PIT-D i PIT-O.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here