Dokument zabezpieczający przed wybuchem

DZPW dotyczy firm zatrudniających pracowników na stanowiskach, na których istnieje potencjalne zagrożenie wystąpienia atmosfery wybuchowej. Przygotowuje go doświadczony specjalista zgodnie z wymaganiami wynikających z obowiązujących przepisów. Zespół Firedom, realizujący usługi ppoż, zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zapoznaj się z pełną ofertą Firedom dla przedsiębiorstw. 

Co zawiera dokument DZPW?

Przede wszystkim dokument zabezpieczający przed wybuchem powinien znaleźć się w każdym obiekcie oraz zakładzie, gdzie mamy do czynienia z wystąpieniem nagłego wybuchu, ze względu na znajdujące się w środku palne i wybuchowe pyły, gaze lub ciecze. Do jego opracowania istotna jest specjalistyczna wiedza. Firedom to kadra składająca się z zawodowych strażaków. Swoje kompetencje zdobywali poprzez studia inżynierskie i magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem obejmuje ocenę ryzyka oraz klasyfikację stref zagrożenia, wskazujących prawdopodobne źródła zapłonu. 

Ocena zagrożenia wybuchem – skorzystaj z pomocy Firedom

Ocena zagrożenia wybuchem, czyli dokument, mający na celu określenie obszarów w miejscu pracy, gdzie istnieje większe ryzyko wybuchu. Sporządzany jest w momencie fazy projektowej budynku, budowie, przebudowie lub rozbudowie, jak również w czasie zmiany procesów technologicznych. Opracowuje go inwestor, projektant lub osoba odpowiedzialna za proces technologiczny. 

W przypadku niebezpiecznego zdarzenia, pełną odpowiedzialność za zdarzenie ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. Dlatego tak ważne jest, aby znać potencjalne miejsca zagrożenia wybuchem zgodnie z regulacjami prawnymi. 

OZW polega na wyznaczeniu pomieszczeń i stref, w których istnieje zagrożenie wybuchem, wskazanie źródła potencjalnego zapłonu oraz stworzenie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej, obrazujące rodzaj i zasięg wybuchu. Taki dokument przygotowywany jest, np. dla stacji paliw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here